خدمات شرکت ماارایه خدمات فنی مهندسی، بازرگانی و خدمات پس ازفروش قطعات توربین و کمپرسورهای صنایع کشور، بویژه صنایع نیروگاهی، نفت، گاز و پتروشیمی
 

درباره ما

شرکت دوارصنعت انرژی آسیا ،با بهره گیری از کارشناسان مجرب ومتخصص خوددر زمینه ارایه خدمات فنی مهندسی،بازرگانی وخدمات پس ازفروش کمپرسسورهای Centrifugal ،Turbines و قطعات توربین وکمپرسورهای صنایع کشور، بویژه صنایع نیروگاهی ،نفت،گازوپتروشیمی فعال است.
شرکت دوارصنعت آسیا، باشرکت Triz ltd همکاری نزدیک دارد ونماینده رسمی و انحصاری شرکت مذکوردرایران میباشد.
شرکت Triz ltd دارای گواهی نامه های معتبر،جهت فعالیت درحوزه صنایع شیمیایی،پتروشیمی،پالایشگاه نفت وگاز، در زمینه طراحی،تعمیر،مدرن سازی ، بهره برداری،نظارت برساخت،تست،راه اندازی ،Condition Monitoring وبازرسی پمپ ها،کمپرسورها(بخصوص کمپرسورها وپمپهای Centrifugal ) ،توربین ها،توربوژنراتورها ،سیستمهای کنترل وساخت قطعات آنها،می باشد.
فهرست محصولات اصلی بشرح ذیل است.
- Compressors.
- Replaceable flow parts of dynamic equipment.
- Rotor and impellers of compressor and pumping equipment.
- damping journal and journal thrust bearings with high capacity.
- Flexible couplings with high compensation properties.
- Highly effective seals (floating, labyrinth, end).
- Spare parts for piston compressors.
- Gears.
- Pumps for special purposes and spare parts for them.
- Vortex machines for special purposes.
فعالیت اصلی شرکت،مدرن سازی کمپرسورهاوپمپ ها،مطابق با تکنولوژی آن تجهیزات است.درحال حاضر بیش از130 دستگاه از تجهیزات Centrifugal است که مطابق تکنولوژی Triz مدرنیزه شده اند ودرسرویس میباشند.درعمل نتایج بدست امده،با مقدار افزایش بهره وری اقتصادی وقابلیت اعتماد تجهیزات،اثبات شده است.
درمجموعه های عظیم صنایع شیمیایی وپتروشیمیایی اکراین وروسیه،تجارب بزرگی از عیب یابی،ارتقای میزان بهره وری اقتصادی وقابلیت اعتمادتجهیزات فوق الذکرانجام شده است.
جهت نیل به اهداف مذکور، از شبکه قدرتمند کامپیوتری وپکیج نرم افزاری modern diagnostic equipment بهره گیری میشود.این نرم افزار تمامی محسبات ساختاری،دینامیکی،انتقال حرارت،دینامیک گاز و... را انجام میدهد.

برخی از محصولات

  • DAMPING JOURNAL BEARINGS

  • THRUST PIVOT BEARINGS

  • ROTORS AND FLOW PARTS OF CENTRIFUGAL COMPRESSORS

  • FLEXIBLE COUPLINGS MSK

  • LABYRINTH SEALS

  • FLOATING AND SPECIFIC SEALS

  • ENERGY SAVING TECHNOLOGIES


خدمات و سرویس ها

BALANCING
CONDITION MONITORING
PRODUCTION OF CUSTOMERS DOCUMENT
TESTING LABORATORY
ENERGY SAVING TECHNOLOGY
WITHOUT STRAIN HARDENING AND RESTORATION DETAILS
MESURMENT LABORATORY

'گواهینامه ها


اختراعات